4968014529298432 Lab Durian 榴蓮研究所 帝一榴 金裝冰皮貓山王榴槤月餅 (8粒裝) 超正冰皮貓山王榴槤月餅👍🏻👍🏻👍🏻 馬來西亞直送✈️ 冰皮彈牙 超香貓山王味 呢個帝一榴冰皮月餅真係好好味😋 啲客平時買開其他品牌榴槤冰皮月餅 試完都即刻問我幾時有得訂... 呢個月餅差唔多7成都係榴槤果肉 鍾意食榴連的朋友,真係切勿錯過 💡純手工制 💡完全無任何人造香精或防腐劑 💡榴蓮果肉餡料高達70% 💡市 Product #: labyoshi-帝一榴 金裝冰皮貓山王榴槤月餅 (8粒裝) 2022-11-30 Regular price: $HKD$298.0 Available from: Lab Durian 榴蓮研究所In stock 未食過甘好既榴槤月餅🤤🤤🤤 值得一試👍👍推介推介😎😎 5 1 5 5 5 5 1 4.8